I Campeonato Infantil de karate Shinkyokushinkai Fuerteventura