El San José Obrero renueva a Javi Tavío e incorpora a Javi Lemes